Doelstelling

Artikel 2 uit de akte van oprichting Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler:

Het doel van de stichting is:

–       Het doen van onderzoek naar de ziekte Rendu-Osler-Weber (R.O.W.), het (doen) behandelen van deze ziekte, het begeleiden van patiënten, het opsporen van personen die lijden aan ziekte.

–       Het verschaffen van informatie aan patiënten en hun families als, partners en huisgenoten, met R.O.W.-artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen.

–       Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar:

  1. de genetische achtergronden van Rendu-Osler-Weber;
  2. de relatie tussen klinische verschijningsvorm enerzijds en de genetische achtergrond en epigenetische factoren anderzijds;
  3. de pathophysiologische ontwikkeling van gemuteerd gen tot ziek bloedvat;
  4. de relatie tussen Rendu-Osler-Weber en andere ziekten, zoals kanker en die van hart en bloedvaten; en
  5. nieuwe behandelingsmethoden in het kader van preventie en genezing.

De stichting kan ter bereiking van haar doel samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-)organisaties.

Klik hier voor proefschriften en publicaties via het Kees Westermann Fonds.