Beleid

Het beleid van het Kees Westermann Fonds is gericht op het genereren van financiële middelen (subsidies, donaties en legaten). Met deze middelen wordt onderzoek gestimuleerd inzake de ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW).

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO):
Dr. J.J. Mager, voorzitter
Dr. M.C. Post, secretaris
Drs. R.J. Snijder, penningmeester
Mr. H.C. van Beek
Drs. F.J.M. Disch
De heer. B.J. Spruyt