Welkom

Het Kees Westermann Fonds, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO), entameert wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ziekte van Rendu Osler Weber en reserveert middelen hiertoe. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om Rendu Osler-patiënten van hun lastige bloedneuzen en maagdarmbloedingen af te helpen. Maar ook om uit te vinden hoe een DNA-afwijking precies tot zieke bloedvaten leidt en hoe de ziekte te voorkomen dan wel te genezen is.

Het St. Antonius Ziekenhuis, alwaar het Kees Westermann Fonds gevestigd is, is in een goede positie voor onderzoek, enerzijds door het grote aantal patiënten en anderzijds door de samenwerking met vooraanstaande laboratoria. Voor onderzoek is geld nodig. Denk aan het salaris van jonge onderzoekers, proefdieren en laboratoriumbenodigdheden.

Uw donaties zijn meer dan welkom! Dat geldt natuurlijk ook voor legaten.

Sinds 2008 is het Kees Westermann Fonds een geregistreerde ANBI-instelling. Dat houdt in dat u uw giften af kunt trekken voor de inkomstenbelasting. Op de site van de Belastingdienst kunt u zien welke regels daarvoor gelden. SWORO hoeft over giften en legaten geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Dat betekent dat uw hele gift of legaat bij het Kees Westermann Fonds terechtkomt. U kunt het Kees Westermann Fonds steunen door geld over te maken aan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler te Nieuwegein, rekeningnummer NL09 ABNA 0248 9785 43.

Vanaf najaar 2017 heet SWORO het Kees Westermann Fonds. Dit als eerbetoon aan Dr. C.J.J. Westermann, longarts, die zich jarenlang heeft ingezet om het Rendu-Osler (ROW) Expertisecentrum in het St. Antonius Ziekenhuis tot een zeer gerenommeerd internationaal kennis- en behandelcentrum te ontwikkelen.
Lees meer.