Bestuur

Bestuur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO):
Dr. J.J. Mager, voorzitter
Dr. M.C. Post, secretaris
Drs. R.J. Snijder, penningmeester
Mr. H.C. van Beek
Drs. F.J.M. Disch
De heer. B.J. Spruyt